AKTUALNOŚCI

SZYBKI KONTAKT

Infolinia
+48 46 855 24 42
+48 604 355 100
E-mail
arpex@pompy-armatura.pl

Kod produktu: 9382

rura PVC kan.fi 200x5,9 l-3000 lita SN8 Dyka

OPIS PRODUKTU

Link do strony producenta: www.dyka.pl

Przeznaczenie i zakres stosowania
Podstawowymi elementami systemu kanalizacji
zewnętrznej produkowanego przez fi rmę
Dyka Sp. z o.o. są rury i kształtki z PVC.
System ten jest przeznaczony do bezciśnieniowego:
transportu • ścieków sanitarnych
i deszczowych,
• transportu niektórych ścieków
przemysłowych,
• odwadniania gruntów.
Dopuszcza się również stosowanie jako rury
osłonowe i wentylacyjne. Stosowanie wyrobów
opisanych w niniejszym opracowaniu do transportu
ścieków mających nietypowe właściwości
fi zyko-chemiczne powinno zostać skonsultowane
i zaaprobowane przez producenta.

Materiały stosowane do produkcji rur i kształtek
Rury i kształtki produkowane przez fi rmę
Dyka Sp. z o.o. są wytwarzane z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U)
Zgodnie z RAL 8023 wyroby te charakteryzują
się barwą brązowo-pomarańczową.
Odporność chemiczna na transportowane
płyny odpowiada normie DIN 8061.

Rury przeznaczone do budowy sieci kanalizacyjnych
są produkowane w zakresie średnic
110-630 mm i w zależności od nominalnej
sztywności obwodowej (SN) sklasyfi kowane:
SN 2 (kN/m²) SDR 51
SN 4 (kN/m²) SDR 41
SN 8 (kN/m²) SDR 34

Dostawa kurierem: nie

Jeśli jesteś zainteresowany rabatem, skontaktuj się z nami.

Cena: 131.00 PLN
W MAGAZYNIE (0 szt.)
Zapytaj o produkt

PODOBNE PRODUKTY